Klankkaatser

terug

In dit gebouwtje draait het om het ontregelen van ogen en oren, wat hallucinerend werkt op het gemoed

hvk

Functie dicteert vorm. Puurheid en eenvoud zijn de belangrijkste indrukken. De reine, klare vorm is radicaal doorgevoerd. Bovenin de Klankkaatser, in het ene brandpunt (van de ellipsoïde), hangt een 'geluidmachine', een computergestuurd 'ensemble'.

De geluidmachine heeft een blower die gevarieerde wind naar vijf bamboefluiten stuurt, zodat die fluiten gecomponeerde muziek spelen. De fluiten variëren langzaam in luidheid, toonhoogte, timbre en tempo door gebruikmaking van variabele winddruk, variabele knooppunten en 'tempoklepjes'. Het zijn verrijkte klanken, met hoge ruis en dubbeltonen. Tussen de fluiten onderling ontstaan allerlei zwevingen en verschiltonen. Deze live gemaakte klanken kaatsen via de gehele holle binnenwand en komen samen in het andere brandpunt, op oorhoogte, in je hoofd. Ook het licht verandert van kleur en intensiteit.

Dat gebeurt subtiel, nauwelijks merkbaar. Aangezien je niet kunt scherpstellen op de gekromde wand zonder hoeken of lijnen, ervaar je boven je hoofd een 'eindeloze' ruimte, een Ganzfeld. In die situatie lijkt licht op een zwevende, poederachtige stof. Op rook, op materie. De belichting, honderden LED's die alle kleuren kunnen weergeven, is meegecomponeerd met de klank. Als dat goed gebeurt, ontstaat er een klein wonder. Dan vallen beeld en klank samen en verhevigen zij elkaar...

'Geluidmachine van de Klankkaatser. Hij hangt bovenin de Klankkaatser en is voor bezoekers niet zichtbaar.

Het principe

De bouw

De geluidsmachine

De compositie

Het ganzfeld